Renginių organizavimas
(RO)

Dalyko pagrindinis tikslas - supažindinti studentus su renginių organizavimo tikslais ir įgyvendinimu, poveikiu kultūrai, ekonomikai, verslui ir vartotojo asmenybei, pateikti renginių kaip rinkodaros priemonės galimybes bei parengti inovatyviai ir kūrybiškai gebančius planuoti, vykdyti bei vertinti renginius vadybininkus.

Pagrindinės dalyko temos:

  • Renginio samprata, tikslai ir rūšys.
  • Renginio organizavimo procesas ir etapai.
  • Renginio planavimas, valdymas, įgyvendinimas ir vertinimas.
  • Renginių poveikis kultūrai, ekonomikai, verslui ir vartotojo asmenybei.
  • Šiuolaikinių renginių vartotojų segmentai ir jų poreikiai.
  • Globali renginių rinka ir naujausios pasaulinės tendencijos mobilioje e-visuomenėje.
  • Renginių kaip rinkodaros priemonės panaudojimo aspektai bei galimybės.
  • Renginio rinkodara ir naujosios komunikacijos apžvalga.
  • Renginių galimybės šiuolaikinėje dinamiškoje globalioje rinkoje.