Effective Study and Work Organization
(Study Skills)

Mokymasis efektyvus yra tada, kai po jo pagerėja darbo rezultatai, o tam reikalingi nauji įgūdžiai, naujos žinios ir teisingos mūsų nuostatos. Kurso metu analizuojama ir mokoma taikyti atminties lavinimo, informacijos sisteminimo ir įsisavinimo metodus, aktyvaus mokymosi metodus. Daug dėmesio skiriama gebėjimui naudotis kolegijos ir kitais ištekliais ieškant informacijos ir organizuojant savarankišką mokymąsi. Nuosekliai mokoma ruošti ir pravesti sėkmingus pristatymus, atlikti tyriamąją veiklą bei rašyti įvairių tipų akademinius tekstus, kuriuos studentai turės ruošti studijų eigoje (santraukas, esė, apklausų anketas, projektines ataskaitas, kursinius darbus ir pan.). Taip pat mokoma naudotis elektroninėmis priemonėmis, susirasti informaciją, ją atsirinkti ir pritaikyti studijų rezultatams pasiekti.

Learning is only effective when it leads to improving study results, which requires new skills, knowledge and the right attitude. The course helps students to analyse their study habits and learn to apply memory improvement techniques, information processing methods and active study skills. It also stresses the importance of drawing on college and other external study resources when searching for information and organising independent study. Students will find out how to prepare and deliver successful presentations, do research and write various types of academic text that they will have to encounter in the course of their studies, i.e. summaries, essays, questionnaires, project reports, course papers, etc. They will also learn to use ICT to find, select and apply information in order to achieve their study goals.