Įmonės finansų valdymas
(Įmonės finansų valdymas)

Kurso tikslas - supažindinti studentus su finansų valdymo funkcijomis, samprata ir principais. Išmokyti skaičiuoti santykinius finansinius rodiklius ir mokėti juos interpretuoti. Ugdyti gebėjimus analizuoti strateginius įmonės finansų valdymo klausimus, apimančius rizikos ir pelningumo vertinimą, kapitalo kainos nustatymą, kapitalo struktūros formavimą ir valdymą. Pagrindinės dalyko temos: 1. Finansų sistema. 2. Įmonės finansų tarnybos uždaviniai ir funkcijos. 3. Įmonės finansinės būklės rodikliai. 4. Rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. 5. Finansiniai skaičiavimai. 6. Įmonės finansų planavimas. 7. Verslo investicijų vertinimas. 8. Kapitalo kainos nustatymo metodai. 9. Investavimo strategijų pasirinkimas. 10. Įmonių kotiravimasis vertybinių popierių rinkoje.