Kultūriniai renginiai
(KR)

Šio dalyko pagrindinis tikslas yra supažindinti studentus su kultūrinių renginių pagrindiniais tipais, jų reikšme šalies ekonomikai, kultūrinių renginių organizavimo tikslais, reikalavimais ir įgyvendinimo praktiniais sprendimais, poveikiu šalies, miesto įvaizdžiui ir vartotojų patirčių formavimui, jų sąsajas su verslu. Viena iš sudedamųjų dėstomo dalyko dalių yra kultūrinio renginio projekto parengimas, siekiant paskatinti studentus praktiškai taikyti įgytas žinias.