• Interaktyvių daugialypės terpės komponentų modulis skirtas supažindinti studentus su daugialypės terpės komponentų kūrimu, paremtu programavimo kalbos ActionScript galimybėmis AdobeFlash aplinkoje, jų taikymo sritimis, bei svarba interneto svetainių kūrime. Nagrinėjama programavimo kalbos ActionScript sintaksė, praktiniai realizavimo sprendimai. Studentai mokosi kurti daugialypės terpės komponetus interneto svetainių sąsajoms, bei juos integruoti į interneto svetaines. Nagrinėjami jungtiniai ActionScript, PHP ir XML sprendimai, jau paruoštų ActionScript pagrindo sprendimų optimizavimo klausimai, bei jų realizavimo HTML5 metodais sprendimai.

    Self enrolment
  • Interaktyvių daugialypės terpės komponentų modulis skirtas supažindinti studentus su daugialypės terpės komponentų kūrimu, paremtu programavimo kalbos ActionScript galimybėmis AdobeFlash aplinkoje, jų taikymo sritimis, bei svarba interneto svetainių kūrime. Nagrinėjama programavimo kalbos ActionScript sintaksė, praktiniai realizavimo sprendimai. Studentai mokosi kurti daugialypės terpės komponetus interneto svetainių sąsajoms, bei juos integruoti į interneto svetaines. Nagrinėjami jungtiniai ActionScript, PHP ir XML sprendimai, jau paruoštų ActionScript pagrindo sprendimų optimizavimo klausimai. 

    Self enrolment
  • Interactive multimedia components module is designed to familarise students with the development of multimedia components, based on the ActionScript programming language opportunities in the AdobeFlash environment and to understand the scope and importance in the creation of web applications.


    Interaktyvių daugialypės terpės komponentų modulis skirtas supažindinti studentus su daugialypės terpės komponentų kūrimu, paremtu programavimo kalbos ActionScript galimybėmis AdobeFlash aplinkoje, jų taikymo sritimis, bei svarba interneto svetainių kūrime.

    Self enrolment